Punt de Referència

Punt de Referència
tiene 29,77€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

Punt de Referència

Que es facin adults en companyia. Afavorir la plena integració social, la igualtat d'oportunitats i la millora de la qualitat de vida del jovent tutelat i extutelat en risc d'exclusió social, acompanyant-los en el seu procés d'emancipació.