Obra Social Sant Joan de Déu

Obra Social Sant Joan de Déu
tiene 0,00€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

Obra Social Sant Joan de Déu

Gràcies a la vostra solidaritat millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una situació de dependència, persones grans, i a la infància hospitalitzada. A més, financem la recerca biomèdica i promovem la cooperació internacional a través d'agermanaments intercentres. 

També realitzem projectes per a sensibilitzar a la societat, trencant prejudicis i fomentant la inclusió social a través de la mobilització solidària Magic Line SJD, el programa Escola Amiga o l'eina BatecsSJD.

Solidaritat Sant Joan de Déu (Obra Social Sant Joan de Déu) pertany a la Província d'Aragó - Sant Rafael, una de les tres províncies amb les quals es divideix organitzativament l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu a nivell estatal. Abarca les comunitats autònomes d'Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Murcia, Navarra i Madrid. Comptem amb 22 centres d'àmbit sanitari, social i sociosanitari. En tots ells cuidem de persones en situació vulnerable que necessiten acompanyament en un moment determinat de la seva vida. Ens agrada cuidar.

L'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu és una entitat sense ànim de lucre fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres en 55 països per a atendre les persones més fràgils de la societat.