Fundació UFEC

Fundació UFEC
tiene 29,21€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

Fundació UFEC

La Fundació UFEC és una entitat privada sense ànim de lucre, nascuda amb l’objectiu principal de contribuir a la millora social dels col·lectius vulnerables i al desenvolupament personal, en un ambient actiu, motivador i difusor de l’esport de base. Els valors de l’esport són un dels eixos de la nostra identitat, allà on homes i dones, nens i nenes, adquireixen una cultura i una oportunitat vinculada a l’esforç, a l’entreteniment i a la vida sana.

La nostra activitat la realitza un equip de persones format, en la seva majoria, per mestres, pedagogs i psicòlegs, que desenvolupen els diferents programes dirigits a la infància i adolescència, així com a la formació i l’orientació sociolaboral dintre de l’àmbit esportiu.

A més, comptem amb una àrea per promoure els projectes de la Fundació i tots aquells projectes de les federacions i clubs que ho sol·licitin. Realitzem assessoria de projectes socials, donem formació i generem ocupació a través dels nostres projectes d’inserció laboral per a col·lectius en riscs d’exclusió social.

Com a professionals de l’esport des de la Fundació UFEC junt amb les Federacions i clubs treballem dia a dia per ajudar, aportar recursos i fer créixer l’esport. Una tasca que, més que mai, considerem del tot imprescindible en la societat d’avui dia i que portem a terme mitjançant una sèrie de projectes d’impacte immediat en els entorns on aquests són desenvolupats.