Fundació Salut Alta

Fundació Salut Alta
tiene 28,99€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

Fundació Salut Alta

La Fundació Privada La Salut Alta és una fundació privada sense ànim de lucre, nascuda el 2004 de la comunitat cristiana, amb la finalitat d’ajudar en el desenvolupament integral de la població del barri, oferint especial atenció als menors i a les persones més necessitades i vulnerables, mitjançant l’educació.