Fundació Privada Atendis

Fundació Privada Atendis
tiene 0,00€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

Fundació Privada Atendis

La Fundació Privada Atendis és una entitat sense ànim de lucre que desenvolupa la seva acció al servei de les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies, i dins l’àmbit territorial de la Comarca del Vallès Occidental.

La Fundació sorgeix de la consolidada Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca (APDP) que neix el 1963 de la necessitat de cobrir els serveis especials per aquest col·lectiu a la nostra comarca. Des de 2008, Atendis és l’entitat encarregada de gestionar les activitats assistencials que realitzava l'APDP.

Amb la creació de la Fundació Privada Atendis es segueix donant resposta a les necessitats d’atenció, assistència i promoció personal, familiar, social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. L’APDP és la propietària o té la concessió dels edificis i equipaments que lloga a ATENDIS, entitat encarregada de la gestió de les activitats.