Fundació Pedagògica EL BROT

Fundació Pedagògica EL BROT
tiene 32,26€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

Fundació Pedagògica EL BROT

Els nostres principals objectius són:

 • Atendre la persona amb dificultats específiques d’aprenentatge (DEA), tant sigui en edat escolar, formació professional o adult, en totes les seves necessitats educatives, per aconseguir un millor desenvolupament de les seves capacitats.
 • Impartir el procés de reeducació necessari, si convé també, en horari extraescolar.
 • Donar la possibilitat d’una escolaritat obligatòria adequada, dins l’escola EL BROT, de la mateixa Fundació, amb una metodologia específica i de rigor científic que possibilita aprendre a l’alumne amb dificultats, desenvolupant totes les seves capacitats i motiva, per la naturalitat com sorgeix partint de les pròpies necessitats del nen/a, a l’alumne que no té cap mena d’impediment per seguir els estudis ordinaris.
 • Realitzar l’exploració psicopedagògica i orientar el treball a realitzar en tots els camps on es mou i/o treballa el dislèxic i amb trastorn d’atenció.
 • Estudiar i investigar sobre la prevenció del fracàs escolar i potenciar totes les possibilitats d’èxit.
 • Assessorament i seguiment familiar sempre que es demani o necessiti.
 • Orientació i suport pedagògic a educadors del lleure, mestres i pedagogs, oferint totes les eines i mitjans als educadors per a la millor comprensió i coneixement dels alumnes amb dificultats que tinguin a les aules.
 • Seguiment dels antics alumnes, oferint en cada cas l’ajut, orientació o oferta convenient, tant en continuació de suport pedagògic, si calgués, com en formació de tallers, orientació professional i/o professió o ofici que sigui possible.
 • Participació i atenció amb continuïtat en la informació i formació continuada de professionals que pertanyen a l’àmbit de l’educació, a través de Congressos, Seminaris, Fòrums, Cursos, Simposis, Jornades de treball.
 • Divulgació i sensibilització “d’una manera diferent d’ensenyar”, donant així més possibilitats a tots els alumnes, siguin quines siguin les seves possibilitats, respectant “totes” les maneres d’aprendre.
 • Publicació i participació en tots els mitjans divulgatius possibles, per a contribuir a un millor coneixement de l’alumne amb Dificultats Específiques d’Aprenentatge.