FUNDACIO MIRADES EDUCATIVES

Fund. Mir. Educ. tiene 33,63€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

Fund. Mir. Educ.

FUNDACIO MIRADES EDUCATIVES

La Fundació Mirades Educatives és una entitat sense ànim de lucre que vol ajudar a que tots els nens i nenes del nostre entorn, amb situació de pobresa i risc social, puguin tenir un diagnòstic i l'ajud necessar per no caure en el fracàs escolar, i pugin estudiar i sortir-se'n.

Els nostres projectes són:

JA SÉ QUÈ EM PASSA. Diagnòstic psicopedagògic per a nens i adolescents de famílies sense recursos.

JO TAMBÉ PUC. Reeducació i tècniques d'estudi per a nens i adolescents de famílies amb pocs recursos.

ENTRENEM LA LECTURA. Aplicacions informàtiques que favoreixen l'entrenament lector i la comprensió.

HO SAPS? Xerrades, tallers i formacions a col·legis, centres d'acollida, fundacions, associacions i famílies.

I TÚ, COM ET SENTS? Publicació de llibre de contes sobre les emocions.