Fundació Ateneu Sant Roc

Ateneu Sant Roc tiene 161,16€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

Ateneu Sant Roc

Fundació Ateneu Sant Roc

La missió de la Fundació Ateneu Sant Roc és afavorir la cohesió social del barri de Sant Roc de Badalona, conjuntament amb els seus veïns i veïnes, a través de la promoció de diversos projectes educatius, socials i culturals adreçats a infants, joves i adults, tot incidint de manera especial en els col·lectius en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

L’Ateneu desenvolupa la seva tasca a través de tres eixos d’acció:

  • Educació infants i joves: Treball amb infants i joves des d’una perspectiva integral, donant-los temps i espai per tal que esdevinguin persones actives i critiques. Sis projectes de reforç escolar, treball de valors, hàbits i educació en el lleure.

  • Acollida i formació: Projectes per créixer junts, reconeixent-nos mútuament i facilitant les eines per aprendre a construir un món millor. Cinc projectes d’aprenentatge de llengua castellana i catalana, maternoinfantil, TIC, orientació sociolaboral, alumnes en pràctiques...

  • Desenvolupament comunitari: Projectes adreçats a sensibilitzar, cohesionar treballant la dinamització comunitària i a potenciar el treball en xarxa, tant dins de l’entitat com en la seva projecció exterior. Engloba 6 projectes transversals de sensibilització en els àmbits del mediambient i la cooperació, de cohesió, dinamització comunitària i treball en xarxa.