Casal dels Infants

Casal dels Infants
tiene 46,24€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

Casal dels Infants

Des de 1983, al Casal dels Infants hem acompanyat socioeducatiu a més de 40.000 infants, joves i famílies en risc d’exclusió social, en el desenvolupament de les seves capacitats per tirar endavant.

Treballem cada dia per construir una societat més justa, basada en la igualtat d’oportunitats i la inclusió social, als barris on es concentra la desigualtat. Com ara El Raval a Barcelona, i altres a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramanet, Salt, i també a Casablanca i Tànger, al Marroc.