Associació Superar l'Ictus Barcelona

ASIB tiene 50,24€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

ASIB

Associació Superar l'Ictus Barcelona

L’Associació Superar l’Ictus Barcelona som una entitat sense ànim de lucre dedicada, des de l’any 2014, a millorar la qualitat de vida de les persones que han viscut un ictus, tenint en compte el gran canvi que es produeix en la vida d’aquestes persones i en el seu entorn. Vam ser declarats entitat d'utilitat pública l’any 2019

La missió de l'associació és la d'ajudar a les persones que han viscut un ictus i les seves famílies a millorar la seva qualitat de vida.

Des de l'ASIB oferim suport i activitats per aconseguir:

  • Acceptar-se un mateix des de la nova realitat, amb dignitat i humilitat.
  • Saber organitzar la pròpia vida a partir de les capacitats, diferents de les d'abans
  • Acceptar els altres pel que són, no només pel que poden o saben fer
  • Participar i mantenir el compromís en les tasques i activitats que es realitzen al centre
  • Tenir consciència col·lectiva i esperit de cooperació. Ser solidaris.
  • Gaudir de cada moment de la vida i fer-ho amb alegria.
  • Valorar la pròpia positivitat. Saber-se estimar.