ASOCIACION AFRICA INCREIBLE

ASOCIACION AFRICA INCREIBLE
tiene 30,73€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

ASOCIACION AFRICA INCREIBLE

La missió d’Àfrica Increïble és treballar per al desenvolupament social en comunitats desfavorides d’Àfrica, a través de l’accés a una educació lliure i universal, amb l'objectiu d'eradicar les desigualtats i fomentar les mateixes oportunitats per a un millor creixement social en els grups més vulnerables. Garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat per a les comunitats africanes i aconseguir una major justícia social Assegurar l’accés a tots els nens i nenes a una educació de qualitat, promoure l’educació general a tots els adults i dotar de recursos a la comunitat per a un millor desenvolupament.

1. Millorar les condicions de vida als grups més desfavorits de la població prestant especial atenció als nens.

2.Promoure i gestionar programes d’actuació mitjançant l’aportació de fons per destinar-los a projectes de caràcter social, educatiu i sanitari, en el marc de la solidaritat, la cultura de pau, la tolerància, la justícia, la no-violència i els drets humans.

3.Aconseguir que els projectes destinats al desenvolupament de la comunitat siguin acte sostenibles. En la seva finalitat han de ser gestionats pels beneficiaris dels mateixos i finançats de forma autònoma mitjançant ingressos generats per la comunitat.

4. Sensibilitzar a la població espanyola de la realitat del país i de les zones on actuem per donar a conèixer les condicions desfavorables en les quals viu la població, entendre altres cultures, millorar les relacions i la tolerància entre persones de diferents països i contribuir a un comerç̧ just i al desenvolupament de la comunitat.