APRENEM AUTISME

APRENEM AUTISME
tiene 29,77€ en aportaciones
¡Colabora con tu gesto solidario!

APRENEM AUTISME

L’ associació APRENEM AUTISME neix l’any 2006 per iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de reivindicar els DRETS dels seus fills i filles i per defensar una atenció adequada a la seva especificitat.

Al llarg d’aquests anys d’activitat, hem pogut recollir les experiències de moltes famílies i avaluar les necessitats d’infants i adolescents amb autisme, així com estudiar amb deteniment nombrosos informes i documentació científica de referència internacional sobre detecció, diagnòstic i intervenció en l’àmbit de l’autisme. Això ens permet dissenyar serveis i projectes adaptats a les necessitats reals de les persones amb autisme i les seves famílies.

La nostra missió es centra ens els següents aspectes:

-Treballar per la defensa i aplicació efectiva dels drets de les persones amb autisme per millorar la seva qualitat de vida i aconseguir la seva plena inclusió socialeducativa i laboral.

-Proporcionar suport i orientació a les famílies de les persones amb autisme, empoderant-les per acompanyar de forma efectiva i segura el seu desenvolupament, i per viure el trastorn amb normalitat.

-Sensibilitzar i difondre coneixement sobre el trastorn a les administracions i a la societat en general, fent pedagogia sobre els suports necessaris, sobre models d’intervenció basats en evidència científica i sobre la forma de ser de les persones amb autisme.

-Promoure l’autonomia i desenvolupament personal de les persones amb autisme.